fbpx

PODMÍNKY AKČNÍ NABÍDKY
ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: POLOVIČNÍ CENA ZA PRVNÍ DVA MĚSÍCE
(DÁLE JEN PODMÍNKY)

§1
Obecná ustanovení

  1. Speciální nabídku „Vyzkoušejte si to na dva měsíce za poloviční cenu“ (dále jen Speciální nabídka) pořádá Less Mess Storage se sídlem ve Varšavě na adrese Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, NIP: 5252561597, REGON: 146823553, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000472907; LMS Developments Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě, 02-133, Al. Krakowska 271, NIP: 527 271 76 77, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro M. St. Varšava, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000472907 a Less Mess Storage s. r. o. se sídlem Argentinská 516/40 170 00 Praha 7, IČO: 26184168, DIČ: CZ26184168, dále jen „Pořadatel“.
  2. Speciální nabídka je určena všem zakazníkům, kteří v posledních 2 měsících nevyužily služeb Less Mess Storage (dále jen: Zákazník), a neměli na Pobočce pronajmutý skladovací prostor, na který se Speciální nabídka vztahuje.

§2
Pravidla speciální nabídky

  1. Speciální nabídka bude realizována prostřednictvím webových stránek provozovaných na následujících doménách: lessmess.storage, lessmess.pl, lessmess.cz a na všech pobočkách Less Mess Storage.
  2. Speciální nabídka bude probíhat v období od 23. května 2023 do vyčerpání nabídky volných skladovacích kójí, na které se speciální nabídka vztahuje.
  3. Jeden Zákazník si může v rámci Speciální nabídky pronajmout pouze jednu kóji uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou.
  4. Období, na které se vztahuje Speciální nabídka, je maximálně 2 měsíce od data podpisu nájemní smlouvy a přijetí Pravidel.
  5. Cena za pronájem skadu, na který se vztahuje Speciální nabídka, bude snížena o 50 % ve srovnání s běžnou cenou po dobu platnosti Speciální nabídky.
  6. Cena Speciální nabídky bude vypočítána před platbou za období, na které se Speciální nabídka vztahuje, v souladu s ustanoveními Podmínek zvláštní nabídky.
  7.  Speciální nabídky se může zúčastnit každá osoba, která má status nového Zákazníka, tedy Zákazník, který alespoň dva měsíce nevyužívá služby Less Mess Storage.
  8. Speciální nabídku nelze kombinovat s případnými jinými akcemi platnými během Období speciální nabídky u Pořadatele.
  9. Speciální nabídku nelze směnit za hotovost ani jiné ekvivalenty.
  10. Žádné další poplatky, včetně pojištění, nejsou předmětem Speciální nabídky.

§3
Reklamace

  1. Případné reklamace a připomínky zasílejte e-mailem na následující adresu: ondrej.subrt@lessmess.storage
  2.  Reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení a odůvodnění. Do názvu zprávy prosím přidejte popis (Testovací období: poloviční cena za první dva měsíce).
  3. Reklamace bude posouzena do 30 dnů ode dne jejího přijetí.

§4
Závěrečná ustanovení

  1. Aby se Zákazník mohl zúčastnit Speciální nabídky, je nutné přijmout pravidla obsažená v těchto Pravidlech speciální nabídky.
  2. Za provedení Speciální nabídky a její řádný průběh odpovídá pořadatel.
  3. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy mimo jeho kontrolu, které brání nebo znemožňují účast ve Speciální nabídce.
  4.  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel v případě:
   1. okolnosti vyšší moci;
   2. je-li to nezbytné pro zákonný průběh Speciální nabídky, zejména v případě změn platných právních předpisů vztahujících se na tuto Speciální nabídku;
   3. zjevných chyb či administrativních chyb;
   4. změny pravidel pro provádění Speciální nabídky s tím, že změna pravidel nesmí vést ke zhoršení právní situace Zákazníka, zejména k poškození práv získaných Zákazníky před zavedení změn pravidel Speciální nabídky.
  5. Správcem osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na produkty, na které se vztahuje tato akční nabídka a vedení reklamačního řízení v prostorách akční nabídky, je pořadatel. Pravidla soukromí kupujícího a ochrany jeho osobních údajů jsou podrobně popsána v Zásadách ochrany osobních údajů Pořadatele, dostupných na webové adrese: https://www.lessmess.storage/cs/ochrana-osobnich-udaju/. Z informací zde uvedených vyplývá, jaké osobní údaje kupujícího může pořadatel shromažďovat, k jakým účelům a jak mohou být tyto údaje použity.
  6. Jakékoli další záležitosti, které nejsou pokryty těmito předpisy, budou posuzovány v souladu s platným polským/českým právem.