fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Less Mess Storage s.r.o.. respektuje právo na soukromí svých uživatelů. Bude dbát o ochranu vašich osobních údajů a použije vhodná technologická a právní řešení, která brání jakémukoli porušení soukromí. Snažíme se zajistit, aby každý z našich zákazníků, který využívá našich služeb, navštěvuje naše webové stránky a jakýmkoli způsobem nám svěřuje své osobní údaje, se cítil naprosto bezpečně. Občas vás požádáme o vaše osobní údaje. Vybízíme vás, abyste se seznámili s našimi pravidly na ochranu soukromí.

 1. V kontaktních formulářích vás žádáme o poskytnutí vašich osobních údajů, například: jména a příjmení, emailové adresy a vašeho telefonního čísla. Na základě vašeho souhlasu se s vámi spojíme, abychom vám předvedli naši nabídku a poradili při výběru toho nejlepšího řešení pro vás.
 2. Pokud ve formuláři souhlasíte se zasíláním marketingových informací, budeme vás posílat informace o našich nových službách, webových stránkách, soutěžích a anketách. Takové informace se posílají nejvýše jednou za měsíc. Upozorňujeme, že svůj souhlas můžete kdykoli zrušit a souhlas je dobrovolný.
 3. Za účelem plnění ustanovení smlouvy zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, bydliště, daňové identifikační číslo (DIČ), emailovou adresu, platební údaje. Zajišťujeme naprostou důvěrnost shora uvedených údajů.
 4. Shromažďujeme a uchováváme údaje, jako jsou IP adresy uživatelů, cookies a údaje o prohlížeči uživatele. Zásady používání cookies jsou níže
 5. Shromažďujeme a uchováváme údaje na základě vašeho dobrovolného souhlasu nebo z veřejně dostupných zdrojů.
 6. Podle článku 13 Nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen: GDPR), vám sděluji, že:
  1. správcem vašich osobních údajů je Less Mess Storage s.r.o.. se sídlem v Praze (adresa: Argentinská 516/40, 170 00 Praha 7). Další kontaktní adresa je: info@lessmess.cz
  2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě souhlasu, který jste poskytli – čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR ohledně předkládání nabídek Správcem, žádosti na Národní rejstřík dluhů Ekonomické informační kanceláře SA, nebo pro účely marketingu. Pokud předložíte shora uvedené nabídky v souvislosti s plněním smlouvy, na kterou odkazuje bod 3, budou vaše údaje zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR.
  3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění nájmu, dopravy, objednávek, dodávek a dalších smluv sjednaných se Správcem, a zúčtování kreditních karet – podle čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR.
  4. Vaše osobní údaje budou také zpracovávány na základě právně opodstatněného zájmu Správce – podle čl. 6, odst. 1 písmeno f) GDPR, včetně řízení pohledávek v rámci stávajících pravidel týkajících se majetku umístěného do skladu a přepraveného Správcem.
  5. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání shora uvedené smlouvy až do skončení platnosti pohledávek vyplývajících z neplnění nebo nesprávného plnění shora uvedené smlouvy. Všechny údaje zpracovávané pro účetní a daňové účely budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let, počítáno od konce kalendářního roku, v němž vznikne daňová povinnost. Na základě shora uvedeného v případě potřeby zpracovávat osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek vyplývajících z neplnění nebo nesprávného plnění shora uvedené smlouvy, bude Správce uchovávat vaše informace až do konečného závěru řízení a/nebo po dobu trvání řízení u Nejvyššího soudu (NS), které je vedené na základě podané kasační stížnosti a/nebo dokud nevyprší právo na obnovení soudního řízení. Po shora uvedených lhůtách budou údaje vymazány nebo anonymizovány.
  6. Pokud jde o souhlas, na který odkazuje bod 3 – vaše údaje budou shromažďovány a uchovávány, dokud takový souhlas nebude zrušen, nebo v případě právně opodstatněného důvodu pro jeho ukončení.
  7. Máte právo vyžadovat od Správce přístup k vašim osobním údajům, právo opravit je, vymazat, nebo omezit jejich zpracovávání, právo podat námitku proti zpracovávání a právo údaje předávat, a v případě souhlasu, na který odkazuje bod 3 – právo kdykoli souhlas zrušit.
  8. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  9. Poskytování osobních údajů v případě uvedeném v bodě 3 vyplývá z uzavřené smlouvy nebo dohody; a tím vzniká závazek poskytovat údaje. Neposkytnutí takových údajů povede k neschopnosti plnit uzavřenou smlouvu.
  10. Poskytování osobních údajů v případě uvedeném v bodě 2 je dobrovolné, avšak neposkytnutí údajů povede k nemožnosti dostávat nabídky.
  11. K příjemcům vašich osobních údajů mohou patřit: právní firmy, naši subdodavatelé, včetně subjektů poskytujících služby IT a údržbu sítě, pojišťovny, doručovací a přepravní společnosti, nebo další subjekty oprávněné podle právních předpisů, včetně soudů, orgánů zajišťujících vymáhání práva nebo soudních vykonavatelů.
 7. Vaše osobní údaje chráníme nejlépe, jak umíme. Co nejpečlivěji postupujeme při zpracovávání osobních údajů, zejména pokud jde o prevenci porušování ze strany neoprávněných fyzických osob, možnosti jejich ztráty nebo neoprávněného šíření.
 8. Pokud by se naše pravidla ochrany soukromí změnila, budou v obsahu provedeny příslušné úpravy, o nichž budeme informovat na našich webových stránkách.

Cookies internetového prohlížeče

Naše Stránky mohou k prohloubení zážitku Uživatele používat „cookies“. Internetový prohlížeč Uživatele umístí cookies na jeho pevný disk za účelem pořizování záznamů a ke sledování informací o Uživatelích. Uživatel se může rozhodnout nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby cookies odmítal, a nebo aby vás upozornil, když jsou cookies zaslány. Pokud tak učiní, je třeba vzít na vědomí, že některé části Stránek nemusí fungovat správně.

Volejte zdarma: 800 800 807